Openstelling Blockchain for Good

Om de hype rondom blockchain te doorbreken, heeft het SIDN fonds het thema ‘Blockchain for Good’ in hun voorjaarscall van 2017 opgenomen. Hiermee wil het fonds een onderbouwde bijdrage leveren aan de discussie en het onderzoek naar de maatschappelijke potentie van blockchain.

Download hier de Factsheet Blockchain for Good.

Aanvragers worden gestimuleerd om de maatschappelijke potentie van blockchain te onderzoeken naar aanleiding van een maatschappelijk issue of probleem. Kunnen we bijvoorbeeld eerlijkere alternatieven ontwikkelen voor platformdiensten zoals Uber en Airbnb? En wat kan blockchain betekenen voor de zorg of onze democratie? Daarnaast worden ook aanvragers die de technologie van blockchain kunnen versterken en ontwikkelen uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

Twee type aanvragen

Er zijn twee type aanvragen voor deze openstelling, namelijk:

  • Pioniers project (deze is gericht op de uitwerking van een goed idee – max  10.000 per project)
  • Potentials project (deze is gericht op de doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept – max 75.000 per project)

Voorwaarden voor deelname

Er zijn een aantal criteria vastgesteld om in aanmerking te komen voor deze regeling, zoals:

  • Het project heeft de potentie om op langere termijn impact te hebben op de missie en doelstellingen van het SIDN fonds
  • Het project is innovatief en bij voorkeur nieuw
  • De projectbeschrijving is van hoge kwaliteit
  • Het project is van algemeen belang en heeft in eerste instantie impact in Nederland
  • De projectresultaten worden openbaar gemaakt
  • Het project voldoet aan een onderbouwde behoefte
  • Er is aantoonbare expertise in het projectteam aanwezig

Deadline

Aanvragen kunnen ingediend worden t/m 7 maart 2017 13:00 uur.

Wilt u meer informatie over deze openstelling of wilt u een voorstel indienen?
Neem dan contact op met Sydney van Bokhoven of Robert van Loon van De Breed & Partners.