Besluit tot openbaarmaking verleende innovatiesubsidies

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft besloten dat diverse gegevens openbaar worden gemaakt over de tot en met december 2015 verleende innovatiesubsidies. Zo worden in ieder geval gegevens met betrekking tot de aanvrager/penvoerder, postcode van aanvrager/penvoerder, verleend bedrag in euro’s, jaar van verlening én programma of regeling gepubliceerd.

Daarnaast kunnen ook, indien de aanvrager daar toestemming voor heeft verleend gegevens gepubliceerd worden als: projecttitel, projectomschrijving, medeaanvragers/partner(s), projectvideo en projectdocumentatie.

In de te publiceren gegevens zijn overigens geen vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens opgenomen. Daarnaast zijn slechts de gegevens van rechtspersonen opgenomen. Deze namen zijn niet herleidbaar tot persoonsgegevens.