OP-Oost: stand van zaken

Een overzicht met daarin de stand van zaken omtrent de OP-Oost subsidieregeling is recentelijk gepubliceerd. In dit overzicht maakt de Managementautoriteit Oost-Nederland bekend hoeveel budget er per paragraaf nog beschikbaar is. Dit overzicht vind u hier.

Over de OP-Oost regeling

Het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in deze provincies. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op twee thema’s, namelijk: innovatiestimulering en een koolstofarme economie.

Meer weten over de subsidieregeling OP-Oost?
Ga naar de OP-Oost pagina of download hier de Factsheet.