OP-Oost: openstelling 2017

Tijdens de volgende openstelling van de OP-Oost regeling wordt de paragraaf voor R&D projecten tot maximaal € 50.000 niet opengesteld. Dat heeft programmaleider Anko Jan Marringa in een interview verteld. De overige paragrafen worden in een aangepaste vorm opengesteld.

Smart Industry en Circulaire Economie

De paragraaf voor grote R&D-samenwerkingsprojecten wordt opengesteld met 2 specifieke tenders voor Smart Industry en Circulaire Economie. Hiervoor is gekozen, omdat de managementautoriteit graag meer initiatieven uit deze sectoren ziet komen. Voor de tenders geldt een verhoogd subsidiepercentage van 50%. De paragraaf voor R&D samenwerkingsprojecten zal daarna ook voor algemene innovatie geopend worden, maar dan met een subsidiepercentage van 40%.

Stand van zaken

De paragrafen Stimuleren proeftuinen, R&D-projecten en Stimulering cluster- en netwerkactiviteiten staan open tot en met 28 februari 2017. Op dit moment is de managementautoriteit bezig met het beoordelen van de aanvragen van de tender grote R&D-samenwerkingsprojecten. Op 20 januari 2017 wordt er advies gegeven over deze aanvragen.

Aanpassingen OP-Oost

Naar aanleiding van de aanvragen die in 2016 zijn binnengekomen, zullen er aanpassingen worden doorgevoerd in de regelgeving van de OP-Oost subsidie. Naar verwachting worden de regels en definitieve programmering half februari vastgesteld en kenbaar gemaakt.

Wilt u meer weten over de OP-Oost regeling?
Bekijk hier de Factsheet of neem contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners.