OP Oost: meer subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten

Het subsidiepercentage voor het onderdeel ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten’ van het OP Oost programma wordt verhoogd. Daar heeft het Comité van Toezicht EFRO mee ingestemd. OP Oost is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel.

Verhoging van subsidie

OP Oost zet in op innovatiestimulering en stimulering van een koolstofarme economie. De belangstelling voor deze laatste doelstelling blijft op dit moment echter achter. Dat is gebleken uit de eerste openstelling van de paragraaf ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten.’ Dit heeft ertoe geleid dat het subsidiepercentage voor deze activiteiten bij de tweede tender verhoogd zal gaan worden. Voor de tweede tender is € 26.400.000 beschikbaar gesteld voor projecten in Gelderland en Overijssel. Deze tender staat open van 1 september tot en met 15 november 2016.

Voorstel nieuwe subsidiepercentages

De tabel hieronder toont de wijzigingen zoals deze zijn voorgesteld. Deze treden pas in werking na een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en na officiële publicatie van de gewijzigde beleidsregel 2016 in het Provinciaal Blad.

Voorstel subsidiepercentages prioriteit 2 Koolstofarme economie Subsidiepercentage ondernemers Subsidiepercentage onderzoeksorganisaties
Activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling 40% 60%
Activiteiten gericht op industrieel onderzoek 50% 70%
Bonus percentage voor een klein bedrijf 20% nvt
Bonus percentage voor een middelgroot bedrijf 10% nvt

Vragen?

Heeft u vragen over het OP Oost programma?
Download dan hier de factsheet of neem contact op met consultant Robert Helmer.