OP-Oost: ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten’ trekt veel belangstelling

De tweede openstelling van ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten’ van de OP-Oost regeling heeft 40 aanvragen opgeleverd met een totaalbedrag van bijna € 50 miljoen.

Het aantal aanvragen in combinatie met het aangevraagde totaalbedrag is hieronder in kaart gebracht.

Prioriteit Aantal aanvragen Totaalbedrag Beschikbaar budget
1: Algemene innovatie 14 Ruim € 16 miljoen Ruim € 15 miljoen
2: Koolstofarme innovatie 26 Ruim € 32 miljoen Ruim € 11 miljoen

Hoe nu verder?

De aanvragen die zijn ingediend worden nu gecontroleerd op diverse criteria. Zo wordt er allereerst gekeken naar de compleetheid van de aanvragen, maar ook naar technische en beleidsmatige criteria. Wanneer dit proces achter de rug is, worden de aanvragen in januari door een deskundigencommissie bekeken. De Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten uiteindelijk welke projecten subsidie zullen ontvangen.

Uitkomst eerste tender

In maart was de eerste tender van ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten’. Destijds werden er 17 aanvragen ingediend. Het totaalbedrag was toen bijna € 14 miljoen. Uiteindelijk zijn 12 aanvragen toegekend met een totaalbedrag van  ruim € 10 miljoen.

Wilt u meer weten over de OP-Oost regeling?
Neem contact op met Robert Helmer of download de Factsheet.