Innovatiesubsidie OpOost 2016 gepubliceerd

De provincie Gelderland heeft de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 2016 (BOPOOST16) gepubliceerd. Deze nieuwe regeling volgt de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (BOPOOST) op die per 1 maart 2016 wordt ingetrokken.

Operationeel Programma EFRO en MIT

Met de beleidsregel wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOOST) en aan de regionale invulling van de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
In de beleidsregel staat voor welke activiteiten innovatiesubsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komen voor subsidie en aan welke eisen aanvragen dienen te voldoen. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende clusters op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt:

  • R&D-projecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • Grote R&D-samenwerkingsprojecten
  • Stimuleren proeftuinen
  • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Voor meer informatie over de verschillende clusters van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland en de bijbehorende deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag klik hier. Download hier de Factsheet.