€ 2,7 miljoen OP Noord subsidie toegekend

In Noord-Nederland ontvangen 8 innovatieve projecten in totaal € 2,7 miljoen van het subsidieprogramma OP Noord. De bestuurscommissie Economische Zaken (BC EZ) van het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft dit bekendgemaakt.

OP Noord bevat drie onderdelen

Het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OP Noord) heeft dit jaar € 22,5 miljoen ontvangen van het SNN. Hiervoor zijn in totaal 55 subsidieaanvragen ingediend, waarvan er op dit moment 23 zijn behandeld. Het budget is opgesplitst in de onderdelen: Tender Valorisatie, Call Kennisontwikkeling en Call Proeftuinen.

  • Tender Valorisatie
    Tender Valorisatie biedt ondersteuning bij het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten. Voor dit onderdeel zijn 18 kandidaten die aanspraak willen maken op de OP Noord subsidie. Hiervan zijn er al 7 goedgekeurd.
  • Call Kennisontwikkeling
    Het doel van de Call Kennisontwikkeling is om meer noordelijke MKB’ers aan kennisontwikkeling te laten doen. Hiervoor zijn 21 aanvragen ingediend, waarvan er 1 is behandeld en goedgekeurd.
  • Call Proeftuinen
    De Call Proeftuinen biedt ondersteuning bij het opzetten, uitbouwen en verbeteren van innovatieclusters. Het doel is om het traject van idee naar product te versnellen. Van de 16 aanvragen die hiervoor zijn binnengekomen, zijn er op dit moment 4 behandeld. De kwaliteit van deze aanvragen is onvoldoende, maar na het doorvoeren van de benodigde aanpassingen mogen de aanvragen opnieuw worden ingediend. Er zijn bovendien plannen om een nieuwe Call Proeftuinen open te stellen.

De 32 projecten die nog niet zijn behandeld, worden na de zomer beoordeeld door de onafhankelijke commissie, bestaande uit deskundigen uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Een overzicht van de projecten die al wel zijn gehonoreerd vindt u hier.