€30 miljard vrij voor onderzoek en innovatie in Horizon 2020

Het werkprogramma voor het Europese financieringsprogramma Horizon 2020 is bekendgemaakt voor de tijdsperiode 2018-2020. De Europese commissie meldt dat er een bedrag van € 30 miljard vrijkomt voor onderzoek en innovatie in de Europese Unie. Hiervan is € 2,7 miljard beraamd voor de nieuwe Europese Innovatieraad.

Het programma van Horizon 2020 loopt al sinds 2014 en in de periode 2018-2020 wil de Europese Commissie zich met de financiering van onderzoek toespitsen op de specifieke knelpunten in Europa (zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie). Op innovatief vlak wil de Europese Commissie zich richten op de stimulering van baanbrekende en werkgelegenheidscreërende ideeën.

Nadruk op urgente Europese problemen

In het kader van het werkprogramma wordt ook gestart met de eerste fase van de Europese Innovatieraad. Er wordt € 2,7 miljard uitgetrokken om veelbelovende, maar risicovolle innovaties te ondersteunen die toekomstige markten zullen creëren. De Europese Innovatieraad wil zich richten op urgente problemen waarmee EU-burgers te maken krijgen. Horizon 2020 zal zich daarom richten op de zogeheten ‘crack the challenge’-prijzen om baanbrekende technologische innovaties te stimuleren. Het budget zal dus besteed worden aan thema’s die een politieke prioriteit hebben binnen de Europese Unie. De verdeling van het budget over de thema’s is als volgt:

  • € 3,3 miljard voor innovaties die een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst stimuleren;
  • € 1 miljard voor het stimuleren van de circulaire economie;
  • € 1,7 miljard voor het stimuleren van digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector:;
  • € 1 miljard voor de stimulering van de innovatie in de veiligheidsunie;
  • € 200 miljoen voor oplossingen van migratieproblemen.

Stimulering grensverleggend onderzoek

Horizon 2020 zal de financiering van grensverleggend onderzoek blijven stimuleren, ook wel ‘door nieuwsgierigheid ingegeven onderzoek’ genoemd. Er wordt voor 2018 voor bijna € 1,86 miljard aan steun beraamd voor de toponderzoekers op grensverleggend vlak door de Europese Onderzoeksraad.

Stimulering internationale samenwerking

Het vernieuwde werkprogramma stimuleert ook de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Voor meer dan € 1 miljard zal worden geïnvesteerd in 30 vlaggenschipinitiatieven waar internationale samenwerking een rol speelt. Bedrijven uit de EU werken samen met Canada (gepersonaliseerde geneeskunde), de VS, Japan, Zuid-Korea, Singapore en Australië (automatisering van het wegvervoer), India (waterproblematiek) en Afrikaanse landen (voedselzekerheid en hernieuwbare energie).

Vereenvoudiging van de deelnameregels

De regels om deelnemers op een eenvoudige wijze financiële ondersteuning te bieden zijn aangepast. Deze financiering wordt de pilotprojectforfaitaire financiering genoemd, waarbij de focus van ex-antescontroles wordt verschoven van financiële controles naar de wetenschappelijk-technische inhoud van de projecten.

Meer weten over Horizon 2020?
Neem dan contact op met Carel Bruinings, consultant bij De Breed & Partners.