Nederland innovatieleider Europa door innovatiesubsidies

Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden, vormt Nederland de kopgroep van landen die minimaal 20% boven het Europese gemiddelde scoren op 25 indicatoren voor innovatiekracht. Hiermee is Nederland geen innovatievolger meer maar een innovatieleider. Deze ambitie heeft het kabinet vastgelegd in de Rijksbegroting 2016.

Versterken van onze kenniseconomie

Minister Kamp van Economische Zaken geeft aan dat de verbeterde score een bewijs is van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te versterken. ‘Innovatie is de motor van onze concurrentiekracht en economische groei’, aldus Minister Kamp. Om innovatieleider te blijven moet er de komende jaren wel extra worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Alleen zo zal Nederland één van de sterkste innovatielanden blijven.

Investeren in onderzoek en ontwikkeling

Er wordt in totaal op 25 innovatie indicatoren getoetst. De reden dat Nederland is gestegen in de lijst ligt aan het feit dat er vooruitgang is geboekt bij de hoeveelheid private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt onderzoek steeds meer door het bedrijfsleven omgezet in producten en diensten en is het aantal hoger opgeleiden in Nederland gestegen.

Stimulering door innovatiesubsidies

Het ministerie van Economische Zaken stelt kennis en middelen beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Afgelopen juni werd bekend dat bijna 23.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het MKB, in 2015 een voordeel van bijna één miljard euro hebben gehaald uit innovatiesubsidies van het ministerie van EZ om onderzoek en ontwikkeling te bevorderen.