Nieuwe tender SREFONDS nu open

Metropoolregio Eindhoven meldt dat de nieuwe tender voor het Stimuleringsfonds (SREFONDS) per direct is geopend. Aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds kunnen tot en met 31 maart 2017 worden ingediend. Reden voor deze onmiddellijke opening is het succes van het fonds, aldus de Metropoolregio.

Economische structuur regio Eindhoven versterken

Het doel van het Stimuleringsfonds is het ondersteunen van projecten die de economische structuur in de regio Eindhoven versterken. In aanmerking voor ondersteuning komen samenwerkingsverbanden van minimaal twee partners binnen de regio Eindhoven.

Brainport 2020 agenda

Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Regionale Agenda (waarin de ambities en doelstellingen van de regionale samenwerking zijn vastgelegd) en de Brainport 2020-agenda (ambitiedocument om de regio Zuidoost-Nederland te laten uitgroeien tot meest innovatieve technologieregio).

De hoogte van de subsidie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsgerichte projecten en projecten gericht op studies, verkenningen, voorbereiding en pilots. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

  • 15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten;
  • 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 voor projecten gericht op studies, verkenningen, voorbereiding en pilots.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Robert Helmer van De Breed & Partners via helmer@debreed.nl of via 076-5654321.