Nieuwe openstelling MIT regeling

Het Rijk en de regio’s zullen in 2015 €55 miljoen beschikbaar stellen om innovatie te stimuleren bij MKB bedrijven. De MIT regeling (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) zal half mei worden opengesteld en half september sluiten. Voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt gebruik gemaakt van een tenderprocedure. Voor alle overige instrumenten geldt dat wordt beslist op volgorde van binnenkomst.

Bevorderen nationale en regionale innovatie

In 2015 werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s vanuit een gezamenlijke ‘instrumentenkoffer,’ met het doel om nationale en regionale innovatie te bevorderen. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Indienen van een subsidie aanvraag

Aanvragen moeten eerst binnen de regio waar de aanvrager is gevestigd worden ingediend. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) en/of het instrument niet regionaal aangeboden wordt.

Voor meer informatie over de MIT regeling kunt u contact opnemen met Joris van Eil van De Breed & Partners of lees hier verder.