Nieuwe openstelling Eurostars

Het Europese innovatieprogramma Eurostars is opnieuw opengesteld. Innovatieve R&D-werkzaamheden kunnen tot en met 1 maart 2018 subsidie aanvragen via dit programma. De subsidieregeling helpt projecten marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren. Met behulp van het Eurostars programma kan de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkort en de technische risico’s verkleind worden. Mkb-bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Aanvraag via het tenderprincipe

De projecten die het meest voldoen aan de gestelde criteria zullen de subsidie ontvangen. De basiscriteria voor de subsidie zijn als volgt:

  • De hoofdaanvrager is een R&D uitvoerend MKB uit één van de partnerlanden.
  • Tenminste één andere onafhankelijke aanvrager is afkomstig uit één van de andere aangesloten landen.
  • R&D-werk: innovatieve projectwerkzaamheden in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, die zijn gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, productieproces of dienst.
  • Het project moet marktgericht zijn. Dit houdt in dat de periode tussen de afronding van het project en de vermarkting van het product niet meer dan 2 jaar mag duren.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen zult u op elk criteriapunt goed moeten scoren.

Maximale subsidiebedrag is €500.000

Het subsidiebedrag dat door Nederlandse projectdeelnemers aangevraagd kan worden via Eurostars is maximaal €500.000. De subsidiabele projectkosten bestaan uit onder meer de loonkosten, investeringen in apparatuur en overige materialen, kosten van gebruik en kosten aan derde partijen zoals contractonderzoek en/of de aankoop van intellectuele eigendomsrechten.

Werkt u als ondernemer aan een Europees R&D samenwerkingsverband of wilt u meer weten over de subsidieregeling Eurostars?

Neem dan contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners of download hier de Factsheet Eurostars.