Nieuwe maatregel MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Om te stimuleren dat Nederlandse MKB-ondernemingen aansluiten bij de innovatieactiviteiten van topsectoren, is de maatregel MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in het leven geroepen. Deze maatregel zorgt voor subsidiemogelijkheden voor MKB-ondernemingen of Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Een TKI is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en wetenschappers op het gebied van onderzoek en onderzoekt mogelijkheden om innovaties op de markt te brengen. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een TKI of een MKB-onderneming. Klik om meer te lezen over MKB Innovatiestimulering Topsectoren.