MIT Zuid subsidie: 26 projecten gehonoreerd

In het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland heeft Stimulus Programmamanagement MIT Zuid subsidie toegekend aan 26 projecten in de provincie Limburg. Het gaat om 23 haalbaarheidsprojecten en 3 innovatieadviestrajecten.

Het loket voor de MIT Zuid subsidie werd geopend op 11 april 2017 en is gesloten op 18 augustus 2017. In totaal zijn 44 Limburgse aanvragen beoordeeld, waarvan er 26 subsidie zullen ontvangen. Dit betekent dat bijna 60% van de subsidieaanvragen is goedgekeurd. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen het percentage net geen 40% was. Er is een bedrag van € 580.000 beschikbaar gesteld.

Over MIT Zuid

MIT Zuid is ontwikkeld om innovatie bij MKB ondernemers uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland te stimuleren. De subsidie wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en drie provincies. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus.

Wilt u meer weten over de MIT regeling?
Download de Factsheet of neem contact op met Joris van Eil.