Aanpassing MIT Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de MIT Zuid-Holland 2017 subsidieregeling gewijzigd. Het subsidieplafond en de openingstijdvakken zijn aangepast.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 9.984.000 voor 2017. Dit is als volgt verdeeld:

  • € 3.072.000 voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten
  • € 6.912.000 voor R&D samenwerkingsprojecten

Openingstijdvakken

  • Innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten: 11 april tot en met 7 september 2017
  • R&D samenwerkingsprojecten: 3 juli tot en met 7 september 2017

Over MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Doel van de MIT subsidie is het stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI).

Wilt u meer weten over de MIT? Download hier de Factsheet of neem contact op met subsidie consultant Joris van Eil.