MIT subsidie Zuid-Holland 2016 in voorbereiding

De provincie Zuid-Holland is bezig met de openstelling van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH) in 2016. Deze subsidie heeft als doel om innovatieve MKB ondernemingen beter te laten aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De wijziging van de tekst van de regeling is in voorbereiding. Wat al wel definitief is, zijn de openstellingsdata:

– voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei tot en met 1 september 2016. De aanvragen gaan op basis van first come first serve;
– voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli tot en met 1 september 2016. De aanvragen gaan op basis van tendering.

Indienen subsidie aanvragen

Naar verwachting zal de MIT subsidie Zuid-Holland er in 2016 in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2015. Aanvragen voor de subsidieregeling kan men indienen bij de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het loket voor indiening van aanvragen voor de MIT Zuid-Holland bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gewijzigde regeling en het beschikbare budget in 2016 voor de MIT Zuid-Holland worden naar verwachting eind maart 2016 bekendgemaakt.

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten overigens al aan Provinciale Staten voorgesteld om het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op € 8.544.000. Dit wel onder voorbehoud van een bijdrage van € 4.272.000 van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie over de MIT regeling is hier te vinden.