€ 10,4 miljoen voor MIT Zuid 2017

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de subsidieregeling MIT Zuid 2017 (MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland) vastgesteld. Er wordt € 10,4 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie door het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland.

Financiële steun voor 150 bedrijven in Brabant

De verwachting is dat 100 bedrijven in de provincie Noord-Brabant financiële ondersteuning zullen krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Bij het ontwikkelen van een innovatief product kunnen 40-50 bedrijven op ondersteuning rekenen.

Over de MIT

Doel van de subsidie MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van MKB-ondernemingen om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI).

Meer weten over de MIT regeling?

Neem dan contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet MIT.