MIT subsidie: nog 80 kennisvouchers beschikbaar

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor kennisvouchers, is nog niet uitgeput. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een kennisvoucher is onderdeel van de MIT subsidie en stelt een mkb-ondernemer in staat om een kennisvraag te laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Stand van zaken

In 2016 hebben het kabinet en de regio’s gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel van de subsidie is om innovatie over de regiogrenzen heen te stimuleren. Inmiddels zijn er bijna 900 aanvragen ingediend en dat betekent dat er tot 1 september 2016 nog budget over is voor ruim 80 kennisvouchers.

Kennisvouchers als onderdeel van de MIT subsidie

De MIT subsidie kent verschillende instrumenten, waarvan de kennisvoucher er één is. Met deze voucher kan een ondernemer van een midden- en kleinbedrijf 50% van de rekening van een kennisinstelling voldoen. De voucher dient door de kennisinstelling verzilverd te worden bij de RVO en de maximale waarde van een kennisvoucher bedraagt € 3.750,-. Meer informatie over deze subsidievorm is hier te vinden.