Het laatste nieuws over de MIT subsidie in 2019

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) bestaat vijf jaar. Sinds de oprichting heeft de MIT al veel bijgedragen aan het innovatieklimaat in Nederland en in april 2019 wordt de aanvraagperiode voor MIT-haalbaarheidsprojecten weer geopend. Daarom hebben wij wat interessante feiten en cijfers voor u op een rij gezet.

€ 255 miljoen MIT subsidie sinds 2013

De Rijksoverheid en de provincies hebben in totaal € 255 miljoen geïnvesteerd in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Dit bedrag is ieder jaar toegenomen.

5.000 ondernemers profiteren van de MIT regeling

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat meer dan 5.000 ondernemers gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling.

Het onderscheidend vermogen van de regeling

De MIT is anders dan andere innovatiesubsidies, doordat deze zich exclusief focust op het mkb.

Drie type subsidiesoorten

Er zijn drie instrumenten die interessant zijn voor innovatieve mkb’ers, namelijk:
1: MIT-haalbaarheidsprojecten
2: R&D-samenwerkingsprojecten
3: Kennisvouchers

Vijf regio’s

De uitvoering van de MIT-regeling is zoveel mogelijk gedecentraliseerd. Dit betekent dat er 5 regio’s gelden, namelijk: Noord, Zuid, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Voor de kennisvouchers is enkel landelijk budget beschikbaar.

MIT-haalbaarheidsprojecten

Op 9 april 2019 wordt de aanvraagperiode voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject geopend. Met een haalbaarheidsproject kunt u de technische en economische risico’s van uw innovatieproject in kaart brengen. Naar verwachting bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per project.

John Krijger

MIT subsidie in 2019 aanvragen?

Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u een MIT aanvraag indienen? Neem dan contact op met consultant John Krijger of download hier kosteloos de whitepaper over MIT haalbaarheidsprojecten.