MIT 2017: aanvragen nog mogelijk!

U kunt nog steeds MIT subsidie aanvragen voor een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject. De MIT subsidie is bedoeld om innovatie bij de MKB-bedrijven te stimuleren.

1. Innovatie-adviesprojecten

De subsidie voor een innovatie-adviesproject bedraagt maximaal € 10.000. De belangrijke eisen voor een innovatie-adviesproject zijn:

  • Het project moet uitgevoerd worden door een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie.
  • De aanvrager en uitvoerder dienen organisatorisch en financieel onafhankelijk van elkaar te zijn.

Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

2. Haalbaarheidsproject

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal € 25.000. De belangrijke eisen voor een haalbaarheidsproject zijn:

  • Het project bestaat voor minimaal 60% uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
  • Het te ontwikkelen innovatieve product, innovatieve productieproces of innovatieve dienst waarop het project betrekking heeft, is in technische of financiële zin voldoende risicovol om het project te rechtvaardigen.
  • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen innovatieve product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

De MIT voor R&D samenwerkingsprojecten wordt geopend op 7 juli 2017. Een R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Meer informatie over de MIT subsidie?

Wilt u meer weten over MIT 2017 of wilt u een aanvraag indienen?
Download de Factsheet of neem dan contact op met DB&P consultant Joris van Eil.