MIT 2017: nieuwe aanvraagronde in april

Vanaf 11 april kunnen er aanvragen ingediend worden voor MIT 2017. Deze aanvragen worden behandeld op basis van first come, first serve. Omdat er veel belangstelling is voor deze subsidieregeling, is het raadzaam om tijdig te starten met de voorbereiding van de aanvraag.

Het doel van de MIT 2017 is om innovatie binnen het MKB te stimuleren. De MIT-regeling biedt financiële steun voor een viertal projecten. Voor drie van deze projecten kan in april een aanvraag worden ingediend.

1. Innovatie-adviesprojecten

De subsidie voor een innovatie-adviesproject bedraagt maximaal € 10.000.
De belangrijke eisen voor een innovatie-adviesproject zijn:

  • Het project moet uitgevoerd worden door een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie.
  • De aanvrager en uitvoerder dienen organisatorisch en financieel onafhankelijk van elkaar te zijn.
  • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

2. Haalbaarheidsproject

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal € 25.000.
De belangrijke eisen voor een haalbaarheidsproject zijn:

  • Het project bestaat voor minimaal 60% uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
  • Het te ontwikkelen innovatieve product, innovatieve productieproces of innovatieve dienst waarop het project betrekking heeft, is in technische of financiële zin voldoende risicovol om het project te rechtvaardigen.
  • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen innovatieve product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

3. Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ met een maximale waarde van € 3.750. Met deze kennisvoucher kan een MKB-ondernemer een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Meer informatie over MIT 2017?

Wilt u meer weten over MIT 2017 of wilt u een aanvraag indienen?
Download de Factsheet of neem dan contact op met DB&P consultant Joris van Eil.