Minder administratieve lasten bij WBSO

Heeft u in 2016 gebruikt gemaakt van de WBSO subsidie? Voor het melden van gerealiseerde uren en het doorgeven van burgerservicenummers heeft u sinds dit jaar geen activeringscode meer nodig.

Eindafwikkeling uiterlijk 31 maart

Met het SO-nummer van uw S&O verklaring (WBSO beschikking) van 2016 krijgt u toegang tot de formulieren op het eloket. U heeft uiterlijk tot 31 maart 2017 de tijd om de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven. Meer informatie hierover volgt.

Heeft u vragen neem dan contact op met uw consultant van De Breed & Partners. U kunt ook mailen naar subsidie@debreed.nl of contact met ons opnemen via 076-5654321.