MIA en Vamil: € 137 miljoen beschikbaar in 2017

Onderstaande informatie gaat over de regels voor de MIA en VAMIL in 2017. Een deel hiervan is inmiddels aangepast. Klik hier voor de meest recente regels van de MIA en VAMIL.

In 2017 is er € 137 miljoen beschikbaar gesteld voor de MIA en Vamil. Ondernemers die duurzaam willen investeren kunnen aanspraak maken op dit budget.

Wijzigingen ten opzichte van 2016

De Milieulijst 2017 is gepubliceerd. Deze nieuwe lijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en andere vernieuwende milieutechnieken. Ten opzichte van 2016 hebben de grootste wijzigingen betrekking op de eisen voor duurzame transportmiddelen. Zo zijn elektrische bussen aan de lijst toegevoegd, elektrische bestelwagens ontvangen meer voordeel en er zijn strengere geluidsnormen voor stille vrachtwagens.

Doelomschrijving

In sommige gevallen wordt niet de techniek zelf, maar het doel van de investering omschreven. Hiermee worden ondernemers gestimuleerd om circulair te ondernemen. Hierbij kan gedacht worden aan het vervangen van schadelijke productiemethodes, het efficiënter omgaan met grondstoffen en het terugbrengen van afval tot grondstoffen.

Over MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee verschillende regelingen met één doel: het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en ervoor zorgen dat milieuvriendelijke producten sneller vermarkt kunnen worden.

Wilt u meer weten over de MIA en Vamil?
Bekijk de Factsheet of neem contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners.