TU Delft ontvangt meeste subsidie Horizon2020

Het Zweedse agentschap voor innovatie (VINNOVA) heeft een tool ontwikkeld die de deelname van landen en organisaties aan Horizon2020 in kaart brengt. Hieruit blijkt dat de Technische Universiteit Delft de meeste subsidie van alle organisaties in Nederland ontvangt.

De nieuwe tool maakt het mogelijk om te zien hoeveel Horizon 2020 subsidie is toegekend per project, per organisatie en per land. In totaal heeft Nederland inmiddels  € 1,63 miljard subsidie ontvangen. Met name in de pijler ‘Excellent Science’ – ‘European Research Council’ is Nederland sterk vertegenwoordigd. De TU Delft ontvangt de meeste financiering uit de pijler ‘Industrial Leadership’ – ‘Information and Communication Technologies’.

Wilt u meer informatie over Horizon2020?
Neem dan contact op met subsidieconsultant Carel Bruinings.