Meer budget voor innovatie en samenwerking MKB

De overheid stelt € 32 miljoen beschikbaar om samenwerking door innovatieve midden- en kleinbedrijven te stimuleren. Nieuw dit jaar is bovendien dat provincies budgetten beschikbaar stellen om de MKB’ers te ondersteunen. Minister Kamp van Economische Zaken geeft aan dat het MKB de motor is van onze economie en een aanjager van innovatie. Willen wij internationaal concurreren dan zullen we door middel van innovatie onze economie moeten versterken.

De MIT regeling populair bij ondernemers

De MIT regeling steunt innovatieve activiteiten van ondernemers. Het doel van de MIT regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. De budgetten van veel topsectoren waren vorig jaar snel uitgeput. Met een totaalbudget van  € 20 miljoen werden vorig jaar 1.700 MKB ondernemers gestimuleerd om innovatief te ondernemen. Dit jaar dragen ook de provincies bij, Brabant en Limburg doen mee en stellen ieder € 1 miljoen beschikbaar. Voor meer informatie over de MIT regeling klik hier of neem contact op via 076-5654321 en vraag naar Joris van Eil, consultant.