Maatstaf voor WBSO volgens CBb te beperkt

Het is vanaf nu mogelijk om WBSO subsidie aan te vragen terwijl de bouw van de programmatuur wordt uitbesteed aan derden. Hierdoor zullen ICT-innovaties die in het verleden door uitvoeringsinstantie RVO zijn afgewezen nu wel in aanmerking komen voor WBSO. In een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is bepaald dat de maatstaf die RVO hanteerde te beperkt en achterhaald is. Tot voor kort konden technische problemen alleen worden opgelost tijdens het programmeren. Dit hield in dat wanneer een ondernemer zelf een applicatie ontwierp maar de bouw uitbesteedde, het project niet voor WBSO kwalificeerde. Deze maatstaf is nu veranderd.

Definitie van programmatuur ruimer uitgelegd

Volgens het CBb blijkt uit de wet niet dat het oplossen van ‘programmeer-technische knelpunten’ in de programmatuur moet plaatsvinden bij het feitelijk programmeren of coderen. Verder doen de technische knelpunten en de oplossing daarvan zich niet zozeer voor bij de programmering, maar in de fasen die daaraan vooraf gaan. Een technisch knelpunt kan dus zeker door de bedenker van het ICT-concept worden opgelost. Het gevolg hiervan is dat de definitie van programmatuur nu ruimer mag worden uitgelegd.