Investeringsfonds voor Twentse studentondernemingen

De Universiteit Twente en Saxion hebben het Dutch Student Investment Fund (DSIF) gelanceerd. Dit fonds gaat investeren in start-ups (ondernemingen die minder dan 5 jaar bestaan), waarvan de oprichter een bachelor-, master of PhD-student is aan de Universiteit Twente of Saxion of daar het afgelopen jaar zijn/haar studie heeft afgerond.

De investeringen bedragen € 25.000 tot € 100.000. Naar verwachting zal het fonds de komende jaren € 1 miljoen aan converteerbare leningen verstrekken aan kansrijke studentondernemingen in Twente. Bij vervolgfinancieringen kunnen de converteerbare leningen worden omgezet naar aandelen.