Resultaat voor investeringen in innovatieve MKB projecten

Nederlandse provincies en lokale overheden investeren in projecten die bijdragen aan een innovatiever MKB met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat dit ook daadwerkelijk effect heeft, is nu ook vastgesteld door de Universiteit van Groningen (RUG).

Uit het onderzoek van de RUG is vastgesteld dat de meeste projecten de vooraf vastgestelde doelstellingen realiseren. Voor de evaluatie van innovatieprojecten hebben onderzoekers van de RUG data vergeleken van projecten die zijn toegekend en afgewezen. Een ruime meerderheid van de respondenten ziet uitdagingen in het vinden van (alternatieve) financiering. Velen gaven zelfs aan dat projecten niet uitgevoerd zouden worden zonder financiële ondersteuning.

Innovatief MKB

Projecten die mogelijk bijdragen aan een innovatiever MKB, worden geselecteerd. Uniek aan het programma is dat het programma de krachten tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelt. In vele gevallen gaat het om samenwerkingsprojecten.

Focus op kwaliteit

Deze projecten leggen in veel gevallen de focus op regionaal effect. Professor Dries Faems, coördinator van het onderzoek, zeg hierover: “Vaak zijn het juist de projecten die als doelstelling hebben om op international niveau toonaangevend te worden, die op lange termijn echt een verschil kunnen maken voor de structurele ontwikkelingen van onderzoek.” Ook blijkt de kwaliteit van aanvragen de laatste jaren flink te zijn gestegen: “We pleiten daarom voor het handhaven van een streng selectiebeleid waarbij de onafhankelijkheid van de deskundigencommissies centraal staat.” Aan de andere kant gaven respondenten aan dat deze kwaliteitsverhoging ook een administratieve druk met zich meebrengt. Dit zal door de provincies worden meegenomen in een aparte evaluatie.

Meer informatie?

MKBVoorbeelden van EFRO-projecten zijn OP OOST en OP ZUID. Bent u benieuwd of uw innovatieproject in 2019 in aanmerking komt voor financiering? Neem contact op met consultant Robert Helmer voor meer informatie.