INNOWWIDE biedt kansen aan het innovatief mkb

Het nieuwe Europees programma INNOWWIDE biedt kansen aan innovatieve mkb’ers met internationale ambitie. Met deze regeling kunt u de technische haalbaarheid van projecten buiten Europa testen.

INNOWWIDE is opgericht om de internationalisering door mkb’ers buiten Europa te stimuleren. Deze regeling is opgezet door Horizon2020 in samenwerking met 11 Europese partners. Met INNOWWIDE kan een VAP (Validity Assessment Project) uitgevoerd worden door de mkb-ondernemer.

Wat is subsidiabel?

INNOWWIDE is er voor Europese mkb-ondernemers die een samenwerking aangaan met een lokale partner buiten Europa. Subsidie kan onder andere verkregen worden bij onderzoek naar de ontwikkeling, marketing- en communicatieonderzoek en onderzoek naar geldende wet- en regelgeving. Dit onderzoek mag maximaal zes maanden duren. Het gaat hierbij om projecten die een grote impact op de doelmarkt zullen hebben.

Budget

Het budget voor het programma is € 3 miljoen. Er kan subsidie verkregen worden voor 70% van alle denkbare kosten tot maximaal € 60.000, waaronder ook de kosten van een lokale partij (als onderaannemer). De projectwaarde moet minimaal € 86.000 zijn.

Wanneer?

De eerste call van de INNOWWIDE is reeds verstreken en de tweede call staat gepland voor september. Voor de beoordeling van de aanvragen wordt gebruikgemaakt van een tenderprocedure door een groep experts met een doorlooptijd van 3 maanden.

Frank Andre Becker | Consultant | De Breed & PartnersMeer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of weten of u in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Frank Andre Becker.