Innovatiesubsidie voor Brabant, Limburg en Zeeland

Bent u van plan om nog dit jaar te starten met innovatieve ontwikkelingstrajecten? Vanaf 1 september kunnen aanvragen worden ingediend in het kader van de OP-Zuid subsidie regeling. Het subsidiepercentage voor een individuele aanvraag bedraagt 35% van de totale subsidiabele projectkosten met een maximum van € 250.000. Voor samenwerkingsprojecten bedraagt dit percentage 50% met een maximum van € 1.000.000. Om voor deze innovatiesubsidie in aanmerking te komen gelden onder andere de volgende criteria:

– de aanvrager moet gevestigd zijn in de regio Limburg, Brabant of Zeeland;
– bij een samenwerkingsverband moet minimaal 1 van de deelnemers zijn gevestigd in Limburg, Brabant of Zeeland;
– de activiteit moet gericht zijn op het stimuleren van innovatie;
– de activiteit moet leiden tot een betere concurrentiepositie en tot productie of werkgelegenheid in Zuid-Nederland;
– de activiteit moet leiden tot nieuwe en breed vermarktbare producten, diensten of processen.

De aanvragen worden na 1 september op volgorde van binnenkomst behandeld. Er wordt een grote toestroom van aanvragen verwacht. Daarom is het van belang op zeer korte termijn een concept aanvraag vorm te geven. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met onze consultant Robert Helmer via helmer@debreed.nl of via 076-5654321.