Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT 2015

SURFnet heeft de Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT 2015 (IDICT2015) gepubliceerd. Het doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van ICT of het verduurzamen door middel van ICT bij één of meerdere op SURFnet aangesloten instellingen. Hieronder wordt verstaan dat één of meer ICT-maatregelen voorgesteld worden die (theoretisch) zouden moeten leiden tot minder CO2-uitstoot of een andere duurzame besparing.

Beschikbaar budget IDICT2015

Er is een budget van € 60.000 beschikbaar.  De bijdrage is maximaal € 10.000. Per instelling kunnen maximaal twee projectvoorstellen ingediend worden.  Inschrijven voor deelname aan de innovatieregeling kan tot en met 15 mei 2015 (23:59 uur) door per e-mail een projectvoorstel in te dienen bij SURFnet.