Ruim € 5,1 miljoen voor innovatieprojecten Noord-Nederland

Vijftien innovatieprojecten in Noord-Nederland ontvangen in totaal € 5,1 miljoen subsidie. Dit wordt toegekend door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het geld is afkomstig uit drie regelingen.

De Tender Valorisatie

De meeste projecten ontvangen subsidie vanuit deze tender. Het gaat om twaalf projecten die zich inzetten voor het bouwen en testen van innovatieve producten, diensten of processen binnen het midden- en kleinbedrijf.

De call Kennisontwikkeling

Twee projecten ontvangen subsidie binnen de  call kennisontwikkeling. Het gaat om Connectivity North en Man-Made Blue Zone. De eerste slaat bruggen tussen bedrijven in belangrijke toekomstige markten en de tweede heeft de ambitie om binnen Noord-Nederland de eerste ‘man made blue zone’ te creëren. Dit is een regio waar mensen aantoonbaar langer, gezonder en gelukkiger leven.

De call Proeftuinen

Binnen deze call is er één project dat in aanmerking komt voor subsidie, namelijk eHealth Groningen. Dit is een proeftuin binnen een virtuele ‘real-life’ zorgomgeving. In deze omgeving kunnen digitale zorginnovaties getest worden.

Alle regelingen hebben een gemeenschappelijk doel: innovatie in Noord-Nederland stimuleren.