“Alleen met innovatiemasterplan kan nieuw kabinet economische groei garanderen”

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Vorig jaar was de groei 2% en ook in 2017 en 2018 groeit de economie naar verwachting met 2% door. Daar komt bij dat we na jaren van tekorten voor het eerst weer een begrotingsoverschot hebben kunnen noteren.

Deze gunstige cijfers zijn voor veel politici een reden om de portemonnee te trekken en extra geld uit te geven. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de groei nu hoog is, doordat we uit een dal kruipen. We zijn dus als het ware groei aan het inhalen. En naar verwachting zal deze inhaalgroei er volgend jaar wel uit zijn. De positieve trend die we nu zien, is dus geen garantie voor de komende jaren.

Lange termijn

Op de lange termijn is de maximaal haalbare groei slechts 1,2%. Dit percentage ligt een stuk lager dan de 2% die we nu zien. Er zijn twee manieren om toch groei te realiseren: meer arbeidsaanbod en een hogere productiviteit. Er moet ingezet worden op deze laatste, en wel met een innovatiemasterplan. Het is voor het CPB helaas niet mogelijk om de baten van investeringen in R&D in kaart te brengen, maar uit ‘eigen’ berekeningen blijkt hoe belangrijk deze zijn.

Investeren in R&D

Eén euro extra aan R&D investeringen bij bedrijven leidt tot € 2,3 aan toegevoegde waarde voor de samenleving als geheel. Hoe dat kan? Investeringen in speur- en ontwikkelingswerk (R&D) zorgen er niet alleen voor dat het bedrijf kennis ontwikkelt en daarvan profiteert. Ook concurrenten, partners en afnemers profiteren van deze kennis. Het probleem wordt gevormd door het feit dat het weglekken van de kennis kan leiden tot terughoudendheid om te investeren in kennisontwikkeling. Dat is de reden waarom het verstandig is om private partijen te ondersteunen d.m.v. subsidies.

Innovatiemasterplan

Diverse partijen hebben zich al beziggehouden met de vraag hoe zo’n innovatiematerplan eruit zou moeten zien. De Studiegroep Duurzame Groei heeft bijvoorbeeld een drietal aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de versterking van publiek-private samenwerking, verbetering van het vestigingsklimaat om buitenlandse R&D bedrijven aan te trekken en bevordering van doorgroei van innovatieve MKB’ers. Volgens Barbara Baarsma, Martijn Badir en Hugo Erken van de Rabobank is het belangrijk dat het begrotingsoverschot wordt aangewend voor een dergelijk plan. Daarmee kan gegarandeerd worden dat de groei niet terugvalt naar 1,2%.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het gelijknamige artikel uit het Financieele Dagblad van zaterdag 6 mei 2017 geschreven door Barbara Baarsma, Martijn Badir en Hugo Erken.