Nederland versterkt positie als innovatieleider in Europa

Uit het European Innovation Scoreboard (EIS) 2017 blijkt dat Nederland haar positie als innovatieleider heeft versterkt.

Ieder jaar worden de onderzoeks- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie met elkaar vergeleken. Ook worden de sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen geanalyseerd, om inzicht te geven in de verbeterkansen op het gebied van innovatieprestaties.

Nederland haalt Duitsland in

Ten opzichte van vorig jaar noteert Nederland op alle indicatoren een hogere score. Daarmee stijgt Nederland van de vijfde naar de vierde plaats en wordt Duitsland ingehaald. De overige landen die als innovatieleiders van 2017 zijn aangeduid, zijn:

  • Zweden
  • Denemarken
  • Finland
  • Verenigd Koninkrijk

“Investeren in innovatie”

Nederland scoort met name goed op de volgende onderdelen: kwaliteit van wetenschappelijke publicaties, het aandeel van het MKB in innovatie en de onderlinge samenwerking van bedrijven om dit te stimuleren. Minister Kamp van Economische Zaken zegt in een reactie het volgende: “Om ook in de toekomst onze positie als Europees innovatieleider te handhaven, is er wel actie nodig. Onze publieke investeringen in innovatie liggen boven het Europese gemiddelde, maar de eigen investeringen van Nederlandse bedrijven liggen daar onder. Het is nu belangrijk dat juist ondernemers extra gaan investeren in innovatie.”