Innovatiefonds stimuleert innovatie bij MKB en startups in Noord-Holland

Voor innovatieve MKB ondernemingen en startups in Noord-Holland is er iets nieuws: het Innovatiefonds Noord-Holland (IFNH). Het fonds stimuleert en ondersteunt innovatieve projecten van Noord-Hollandse ondernemers. De initiatiefnemers van het fonds zijn de provincie Noord-Holland, Sanquin en de holdingbedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum, de Hogeschool van Amsterdam.

Vanuit het fonds worden duurzame innovaties van ondernemingen financieel ondersteund. Traditionele investeerders zijn in de vroege fase doorgaans huiverig om te investeren. Het fonds richt zich op het verstrekken van converteerbare leningen tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier, zonder dat deze in praktijk is gebracht. Met het fonds hebben ondernemers en wetenschappers de ruimte om ideeën uit te werken in praktijkmodellen.

Innovatiefonds

Binnen het fonds is er speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit, energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg. De omvang van de lening is minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000. Voor het fonds is er een budget van € 21 miljoen beschikbaar, waarvan € 12,5 miljoen voor de periode 2018-2023. Zowel de Europese Unie als de provincie Noord-Holland dragen financieel aan het fonds bij.

InnovatiefondsInnovatiefondsKomt u in aanmerking?

Bent u als Noord-Hollandse ondernemer betrokken bij innovatieve projecten? Graag bespreken we de financiële kansen van uw onderneming. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met DB&P consultant Mark van Dijk (MKB specialist) of Jelmer Ruitinga (startup specialist).