Aanpassing Innovatiebox 2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën een update gegeven over de stand van zaken rond de Innovatiebox 2017 en andere fiscale moties en toezeggingen.

Nexusbenadering en juridisch toegangsticket

Er zijn in januari 2017 verschillende wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van de Innovatiebox. Allereerst is er de toepassing van de zogeheten nexusbenadering. Deze benadering houdt in dat een deel van de voordelen uit innovatieve activiteiten niet in aanmerking komt voor de Innovatiebox, wanneer een deel van de uitgaven verband houdt met het uitbesteden van speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden lichaam. Daarnaast wordt een juridisch toegangsticket dat rust op een immatertieel activum verplicht gesteld voor grotere belastingplichtigen. Zonder dit ticket wordt geen toegang verleend tot de Innovatiebox.

Uitzonderingen

Biologische gewasbeschermingsmiddelen en natuurlijke innovatie vallen niet onder het toepassingsbereik van de gewijzigde wetgeving. De reden hiervoor is dat de Tweede Kamer deze sectoren wil stimuleren. Doordat er geen octrooi gevestigd kan worden op levende organismen, zou toegang tot de Innovatiebox een belemmering kunnen vormen voor deze vormen van innovatie. Een aangenomen amendement van Kamerlid Dijkgraaf zou deze belemmering zoveel mogelijk weg moeten nemen.

OESO en Europese Commissie

Staatssecretaris Wiebes heeft reeds aangegeven dat de aanpassing van de lijst wel in het kader van de afspraken van de OESO en Europese Commissie moet passen. Daarom wordt het amendement voorgelegd bij het Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) van de OESO en bij de Europese Commissie. In het tweede kwartaal van 2017 hoopt Wiebes duidelijkheid te kunnen geven over de reacties van de instanties. Ook eventuele aanpassingen in de regelgeving van de Innovatiebox die hierop volgen, worden dan duidelijk gemaakt aan de Kamer.

Wilt u meer weten over de Innovatiebox? Ga naar de Innovatiebox pagina of download hier de Factsheet.