Innovatiebox 2017, de ontwikkelingen

Onderstaande informatie gaat over de regels voor de innovatiebox 2017. Een deel hiervan is inmiddels aangepast. Klik hier voor de meest recente regels van de innovatiebox.

De innovatieboxregeling ligt al enige tijd onder vuur. Op 20 mei 2016 is er een internetconsultatie geopend waarbij ondernemingen worden opgeroepen te reageren en aanvullingen te leveren voor de nieuwe innovatiebox welke ingaat op 1 januari 2017. Daarnaast is door het Ministerie van Financiën de eerste concept wettekst gepubliceerd.

Concept wettekst innovatiebox

Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe innovatieboxregeling in werking treden. Met het huidige concept zijn de eerste stenen gelegd. De wijzigingen worden vooral ingevoerd naar aanleiding van het programma van de OESO waarin nieuwe regels en afspraken zijn vastgelegd om belastingontwijking te voorkomen. De volgende voorstellen tot verandering zijn opgenomen:

  • Voor kleinere belastingplichtigen blijft de WBSO-beschikking een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de innovatiebox. Enkel een patent volstaat niet meer.
  • Voor grote belastingplichtigen dient er zowel een WBSO-beschikking als een octrooi of kwekersrecht toegekend te zijn. Nieuwe toevoegingen zijn programmatuur of een vergunning voor het commercialiseren van geneesmiddelen.
  • Onder kleinere belastingplichtigen wordt het volgende verstaan: ondernemingen waarbij de voordelen uit de innovatieve activa vermeerderd met kosten ter verwerving van deze voordelen over het huidige jaar en de vier voorafgaande jaren tezamen lager zijn dan 37,5 miljoen euro (dus gemiddeld 7,5 miljoen euro per jaar) en de netto omzet van de groep van die vijf jaren lager is dan 250 miljoen euro (dus gemiddeld 50 miljoen euro per jaar).
  • Op basis van de nexusbenadering wordt het kwalificerende innovatiebox voordeel bepaald. Als een deel van het speur- en ontwikkelingswerk wordt uitbesteed aan een verbonden onderneming kan het zo zijn dat een deel van de voordelen niet in aanmerking komt voor de innovatiebox.
  • Er worden extra administratieve verplichtingen ingevoerd.
  • Het innovatieboxforfait blijft bestaan.
  • Er komt een overgangsregeling voor innovaties (innovatieve activa) die voor 30 juni 2016 zijn ontwikkeld. Hiervoor blijft de huidige regeling van toepassing.

De meest belangrijke wijziging betreft de aanscherping van de innovatiebox voor grote belastingplichtigen die nu zowel een patent als een WBSO-beschikking moeten bezitten. Kleine belastingplichtigen kunnen op basis van enkel een patent niet meer kwalificeren voor de innovatiebox.

Heeft u vragen over de wijzigingen of ondersteuning of advies nodig op het gebied van de innovatiebox? Neem gerust contact op met Arno van Klinken van De Breed & Partners.