Innovatie en wetenschappelijk onderzoek: meer uitgaven in 2015

In 2015 is er ruim € 13,6 miljard uitgegeven aan onderzoek en innovatie. Hierbij kunnen we drie groepen onderscheiden: publieke onderzoeksinstellingen, bedrijven en het hoger onderwijs.

Ten opzichte van 2014 is het bedrag dat is uitgegeven aan onderzoek en innovatie gestegen met 3%. Dat meldt het CBS. Deze stijgende lijn is al enkele jaren zichtbaar. Het grootste bedrag dat aan R&D werd besteed, is afkomstig van bedrijven (€ 7,5 miljard). Daarna volgen publieke instellingen (€ 1,6 miljard) en het hoger onderwijs (€ 4,4 miljard).

Bedrijven

Technische wetenschappen en natuurwetenschappen mogen rekenen op bijna 80% van alle bedrijfsuitgaven aan R&D. In 2015 ging het meeste geld naar toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Publieke onderzoeksinstellingen

De onderzoeksgebieden die vanuit publieke onderzoeksinstellingen op het meeste geld mogen rekenen, zijn: landbouwonderzoek, medisch onderzoek en onderzoek op het gebied van sociale wetenschap.

Hoger onderwijs

Vanuit het hoger onderwijs wordt het meeste geld gespendeerd aan medische wetenschap. Daarna volgen sociale wetenschappen zoals economie, sociologie en psychologie. De technische- en natuurwetenschappen komen op de derde plaats.