Opvolger Horizon 2020 wordt Horizon Europe in 2021

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 verandert vanaf 2021. De opvolger van het huidige programma wordt Horizon Europe, een zevenjarig subsidieprogramma met een budget van €97,6 miljard. Wat zijn precies de verschillen tussen de twee programma’s en wat staat er in het nieuwe onderzoeksprogramma?

Het budget van Horizon Europe wordt door de Europese Commissie opgedeeld in drie pijlers: Open Science, Global Challenges & Industrial Competiveness en Open Innovation. Bij Horizon 2020 waren de drie pijlers: Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. Ruim de helft van het budget van Horizon Europe (€52,7 miljard) wordt gereserveerd voor de tweede pijler van het programma.

De tweede pijler

In deze tweede pijler zijn mondiale uitdagingen gecombineerd met industrieel concurrentievermogen. Hiermee wordt meer steun gegenereerd voor de industrie en landbouw. Onder meer Nederland drong hierop aan, omdat er eerder bezuinigingen werden aangekondigd op structuurfondsen en de landbouw.

Digitaal verbinden

Ook is er meer aandacht voor ‘Open Science’. Hierin krijgen onderzoeksinstanties zoals de European Research Council een belangrijke rol. De Europese Onderzoeksraad verdeelt de komende jaren ruim €16 miljard. Waar voorheen vooral werd ingezet op de ondersteuning van nieuwe onderzoeksfaciliteiten, gaat het bij Horizon Europe om het digitaal verbinden van deze faciliteiten. Voor het digitaal verbinden wordt in totaal €600 miljoen beschikbaar gesteld om 1,7 miljoen onderzoekers in Europa elkaars data te laten gebruiken.

Innovatie

De derde pijler van het nieuwe plan richt zich op innovatie. Door €10 miljoen te investeren in de oprichting van de European Innovation Council wil de Europese Unie ondernemers, kleine bedrijven en onderzoekers samenbrengen en tevens ambities uit laten breiden.

Goedkeuring Horizon Europe

Volgens Eurocommissaris Moedas is Horizon Europe nóg ambitieuzer dan het voorgaande programma Horizon 2020. “Met het nieuwe plan willen we de investeringen in de European Research Council verhogen om zo de leidende wetenschappelijke positie van de EU te versterken.” In het plan van de Europese Commissie staat dat er in totaal €100 miljard voor onderzoek wordt gereserveerd. Dit bedrag staat echter nog niet vast. Zowel de lidstaten als het Europees Parlement zal het plan nog moeten beoordelen.

Horizon EuropeMeer informatie?

Heeft u vragen over het nieuwe subsidieprogramma dat vanaf 2021 van start zal gaan? Of wilt u meer weten over het huidige programma Horizon 2020? Neem contact op met consultant John Krijger.