Horizon 2020 subsidie goed benut

Nederlandse universiteiten weten de weg goed te vinden naar de verschillende onderzoeksgelden uit Horizon 2020, het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Vanuit het fonds ontvingen Nederlandse onderzoekers dit jaar al meer dan € 520 miljoen en in de eerste helft van 2015 zijn al 1144 Nederlandse projectaanvragen goedgekeurd voor financiering.

Europa steeds belangrijker als financier voor Nederlandse universiteiten

Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven een beroep doen op subsidiegelden. De deadline voor het indienen van een aanvraag verschilt per call (financieringsronde).
In de Top 50 van meest succesvolle onderzoeksinstellingen staat de TU Delft op de 21ste plaats met € 23,8 miljoen, gevolgd door de TU Eindhoven (19 miljoen), TNO (€ 19 miljoen), VU-VUMC (€ 17,6 miljoen) en de Universiteit van Amsterdam (€ 17,1 miljoen). Andere goed scorende landen zijn Duitsland, Frankrijk en Italië.