Horizon 2020 onderdeel: innovatie in het MKB

Vanuit het Europees mkb-instrument, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020-onderdeel Innovatie in het midden- en kleinbedrijf (HORIZONIL3) zijn er weer nieuwe subsidies toegekend. Het gaat om € 55,3 miljoen voor fase 2 onderzoek (O&O, demonstratie en markttoepassing). Na evaluatie werden 33 bedrijven geselecteerd voor ondersteuning.

Europees MKB instrument

In totaal ontving de Europese Commissie tijdens deze aanvraagronde 960 voorstellen. Bij de 33 gehonoreerde aanvragen zijn in totaal 38 mkb-bedrijven uit dertien verschillende landen betrokken. Onder de geselecteerden bevinden zich deze keer twee Nederlandse mkb’ers. Vanaf de start van het Europees mkb-instrument in 2014 zijn 24 Nederlandse mkb’ers geselecteerd voor fase 2-onderzoek.