Flinke investering provincie Overijssel in innovatie

De provincie Overijssel is door forse Europese steun in de laatste paar jaren flink gaan investeren in onderzoek en innovatie. De helft van het Europese steunbedrag wordt aan innovatieve projecten besteedt. Naast innovatieve projecten hebben ook de plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerkingen een hoge prioriteit in het programma van de provincie Overijssel.

Overijssel haalt in vergelijking met de andere provincies een hoog bedrag aan Europese steun op door middel van de subsidieaanvraag met innovatieve projecten. In een krappe drie jaar tijd van januari 2014 tot augustus 2017 heeft de provincie Overijssel € 180 miljoen opgehaald voor in totaal 641 projecten. Deze projecten leverden de provincie Overijssel rond de 2800 arbeidsplaatsen op.

Inventarisatieonderzoek

Deze cijfers blijken uit een inventarisatieonderzoek en zijn een schatting. Sommige Europese programma’s zijn namelijk al vergevorderd en de cijfers zijn al grotendeels bekend. Andere programma’s zijn met vertraging opgestart en de aanvragen voor subsidie zijn nog in volle gang.

Horizon 2020

Vanuit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 (HORIZON) haalde Overijssel ruim € 88 miljoen aan subsidie op voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Vooral de projecten die zijn opgezet door studenten van de UT Twente en bedrijven die samenwerken met de universiteit werden gesteund door dit programma. Deze projecten hadden namelijk een sterk innovatief en technologisch karakter.

Interreg en POP 3

Behalve op innovatieve projecten werd ook sterk ingezet op grensoverschrijdende samenwerkingen. Deze subsidies werden vooral uitgekeerd binnen het programma Interreg VA Nederland-Duitsland (INTEVVANLD). Daarnaast werd door de provincie ook ingezet op plattelandsprojecten. Deze projecten moesten bijdragen aan een duurzame en concurrerende landbouwsector en een leefbaar platteland. De subsidies met betrekking tot de plattelandsprojecten werden vooral binnen de Regeling POP 3 subsidieprovincie Overijsel (POP3OV) verstrekt.

Robotica en ELENA

In Overijssel zijn een flink aantal projecten over robotica door Europese middelen gesubsidieerd. Onderzoekers van de UT Twente werken op het LEO Center for Service Robotics aan de ontwikkeling van innovatieve maatschappelijke toepassingen van robots. Ook werd in Overijssel in 2016 een grote ELENA-subsidie binnengehaald voor een aantal investeringen in energiebesparende en duurzame, energieopwekkende projecten. Naast de subsidies ontvingen innovatieve ondernemingen in de provincie Overijsel € 350 miljoen aan Europese leningen. De Europese fondsen en leningen zijn voor de provincie een succesvolle en belangrijke pijler gebleken die grote bedragen aan financiering hebben opgeleverd voor innovatieve ondernemers.

Bent u als ondernemer actief met een innovatief project in Overijssel?

Kijk dan eens naar de mogelijkheden tot subsidie in bijvoorbeeld de subsidieregeling OPOost. Download hier de Factsheet of neem contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners.