Fast Track to Innovation: nieuwe subsidies toegekend

De Europese Commissie kent bijna € 32 miljoen subsidie toe aan 15 projecten die een aanvraag hebben ingediend voor het Fast Track to Innovation (FTI) programma. Met de regeling, die deel uitmaakt van het Horizon 2020 programma, wil de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst een laatste duwtje naar marktlancering geven.

Over de Fast Track to Innovation

Met het FTI programma kan ondersteuning worden geboden aan een vereniging van 3 tot 5 organisaties met een sterke ondernemingsparticipatie. Zo kunnen zij veelbelovende ideeën het laatste zetje geven voor zij gelanceerd worden op de markt. Ideeën mogen afkomstig zijn van alle juridische entiteiten die in de EU of in een met Horizon 2020 geassocieerd land zijn gevestigd. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een verwachte omvang van € 1 tot € 2 miljoen per project en met uitschieters tot € 3 miljoen per project.

FTI als onderdeel van Horizon 2020

Omdat de FTI pilot deel uitmaakt van het Horizon 2020 programma, dient een FTI-project bij te dragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020, namelijk:
– Het blijvend versterken van de Europese toppositie op het gebied van wetenschap;
– Het verder versterken van industrieel leiderschap van ondernemingen binnen Europa;
– De 7 hoofdthema’s in Europa waaronder gezondheidszorg, klimaat en veiligheid.
De vijfde aanvraagronde van het FTI programma heeft opengestaan tot en met 1 juni 2016 en er zijn in totaal 280 aanvragen ingediend. De huidige oproep staat open tot en met 25 oktober 2016.

Meer weten over de Horizon 2020 subsidie?
Klik hier of neem contact op met Carel Bruinings van De Breed & Partners.