Extra financiële ondersteuning scale-ups en start-ups

Tijdens het Startup-Fest Amsterdam 2017 meldde het Ministerie van Economische Zaken dat om en nabij € 250 miljoen extra beschikbaar komt aan financiële ondersteuning voor scale-ups en start-ups in Nederland. Deze financiële ondersteuning is gericht op bedrijven die in de aanvangsfase zijn en/of snel willen groeien om hun activiteiten uit te bouwen.

Fondsen voor innovatieve ondernemingen

In de voorjaarstender van de SEED Capital-regeling 2017 werden 6 nieuwe fondsen toegelaten. Deze SEED-fondsen brachten een extra financiële ondersteuning voor investeringen in start-ups. De fondsen richten zich vooral op start-ups in innovatieve sectoren zoals ICT, energie, zorg, agro en voeding. Deze financiering zorgt voor een extra stimulans om te beginnen als startende onderneming.

Budget risicokapitaalfondsen

De helft van het budget wordt ingebracht door het Ministerie van Economische Zaken, de andere helft door private investeerders. De SEED Capital-regeling ondersteunt start-ups via risicokapitaalfondsen.

De nieuwe fondsen voor start-ups

De namen van de risicokapitaalfondsen die zijn gehonoreerd in de voorjaarstender zijn:

  • Newion Investments Capital Early-Stage Fund III (NICE III);
  • Slingshot Early Growth Fund;
  • JOA Ventures Seed Capital I;
  • Chemellot Ventures Agri-Foodfunds;
  • VOC Capital Parners III;
  • Blue Sparrows MedTech Fund

Fonds voor scale-ups

Voor de stimulering van scale-ups in Nederland werkt het Ministerie van Economische Zaken samen met het Europees Investeringsfonds (EIF). Ze zorgen samen voor een extra budget van € 100 miljoen aan financiering. Bovenop dit budget gaan private investeerders naar verwachting nog eens € 100 miljoen aan risicokapitaal investeren.

De bijdrage van de SEED Capital-regeling aan innovatie

Minister Kamp van Economische Zaken stelt dat start-ups en scale-ups vaak moeite hebben om voldoende financiering te kunnen vinden in de markt. Daarom zijn ze vaak afhankelijk van riscicokapitaal van externe investeerders. De nieuwe SEED Capital-regeling, dat het Ministerie van Economische Zaken met het EIF opzet, zal gaan bijdragen aan het vinden van dit kapitaal. De start-ups en scale-ups krijgen meer kansen hun groeistrategieën uit te voeren. “De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland” , aldus minister Kamp