Eurostars-programma geopend voor registratie

Wilt u in de toekomst kans maken op Eurostars subsidie? Het Eurostars-programma is nu geopend voor registratie. De deadline voor het indienen van aanvragen tijdens deze ronde is 28 februari 2019 om 20:00 uur.

Het doel van het Eurostars-programma is het ondersteunen van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (o&o) die worden geleid door mkb-bedrijven. Er doen 36 landen aan het programma mee en Eurostars bundelt de nationale programma’s van de landen. Hiermee worden de beschikbare gelden efficiënter ingezet.

Eurostars-programma: waar aan voldoen?

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat mkb-bedrijven minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O. Daarnaast dienen de mkb-bedrijven open te staan voor deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen of grote organisaties.

Meer informatie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met innovatie consultant Robert Helmer. Hij kan beoordelen of uw project zich kwalificeert voor Eurostars-programma.