Eurostars-programma opnieuw geopend

U kunt zich weer registreren voor het EUROSTARS-programma. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 14 september 2017 20:00 uur.

Het doel van het Eurostars-programma is het stimuleren van Europees ondernemerschap. Dit gebeurt door ondersteuning te bieden aan internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die geleid worden door MKB’s. Er nemen 26 landen deel aan het programma.

Voor wie?

Internationale O&O-projecten die geleid worden door MKB-bedrijven komen in aanmerking voor dit programma, indien zij openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. Wat betreft de projecten, dienen deze aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De projecten moeten marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten.
  • De projecten moeten gericht zijn op commerciële resultaten op korte- en middellange termijn.
  • De MKB-bedrijven dienen ten minste 10% van hun jaaromzet te investeren in O&O.

Beoordeling en budget van het Eurostars-programma

De subsidiebijdrage verschilt per deelnemend land. In Nederland bedraagt de subsidiebijdrage 50% van de subsidiabele kosten wanneer deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een onderzoeksorganisatie, en 35% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een ondernemer. Technische experts behoordelen de ingediende aanvragen. Daarna worden deze gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel.

Wilt u meer weten over Eurostars? Download hier de Eurostars Factsheet of neem contact op met subsidieconsultant Robert Helmer.