Eurostars: 103 projecten goedgekeurd

Voor het Eurostars programma zijn in totaal 299 aanvragen ingediend, waarvan er op dit moment 103 zijn goedgekeurd. Hiertoe behoren 21 projecten met Nederlandse inbreng. De projecten die goedkeuring hebben, ontvangen samen € 72 miljoen aan subsidie.

27 verschillende nationaliteiten

De geselecteerde aanvragen zijn afkomstig van deelnemers met 27 verschillende nationaliteiten, waarvan de meesten uit Duitsland komen. Andere landen die een grote rol spelen bij de projecten zijn Frankrijk, Zweden en Noorwegen. Van de aanvragen waarop akkoord is gegeven, heeft het meerendeel betrekking op de ontwikkeling van een innovatief product, dienst of proces voor de medische markt.

Over Eurostars

Eurostars ondersteunt internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door MKB bedrijven. Hierdoor kan de time-to-market verkort worden en kunnen de technische risico’s verkleind worden. Het doel van het innovatieprogramma is om Europees ondernemerschap te stimuleren. Inmiddels nemen 36 landen deel aan het programma. Meer informatie over deze subsidie vindt u hier.