ESF Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 15 oktober tot en met 7 november 2014 kunnen bedrijven en instellingen subsidie aanvragen voor het thema ESF Duurzame Inzetbaarheid. Deze regeling is bedoeld om medewerkers langer productief aan het werk te houden en om leeftijdsbewust personeelsbeleid te bevorderen. Organisaties die hierin willen investeren kunnen zich laten bijstaan door een deskundige. Hierbij wordt 50% van de directe loonkosten (uren maal tarief) van een externe adviseur gesubsidieerd. Deze kosten bedragen maximaal € 100 per uur. Per aanvrager is de maximale subsidie vastgesteld op € 10.000.

Projectthema’s

Projecten moeten gericht zijn op de volgende thema’s.
• Bedrijf -of organisatiescan.
• Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers.
• Gezond en veilig werken.
• Leercultuur voor werknemers.
• Aanpassen organisatie van het werk.
• Interne en externe mobiliteit.
• Flexibele werkcultuur.
• Arbeidstijdenmanagement.
Deze projecten dienen te leiden tot concrete aanbevelingen ter bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid.

ESF Duurzame Inzetbaarheid Subsidie aanvragen

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar gesteld. De subsidieaanvraag kan slechts in een korte periode worden ingediend (van 15 oktober tot en met 7 november). De voorbereiding van uw aanvraag en het zoeken naar een gekwalificeerde adviseur nemen enige tijd in beslag. Het is daarom aan te raden om tijdig een aanvraag in te dienen.
Wanneer het project geheel is afgerond en wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Meer weten over de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid? Neem contact op met De Breed & Partners en vraag naar Robert Helmer.