ESF Duurzame Inzetbaarheid: nieuwe openstellingen

De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is gewijzigd. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid

Naar aanleiding van de subsidierondes in 2014 en 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. De thema’s zijn geherformuleerd en de doelen zijn meer gericht op het welzijn van werkenden. Daarnaast moeten projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, erop gericht zijn dat werkenden tot aan hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven. Met werkenden worden werknemers en ZZP’ers bedoeld.

Nieuwe openstelling

Behalve wijzigingen is er ook een nieuwe openstelling voor het hoofdstuk Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven/Instellingen. Deze wordt van 14 tot en met 25 november 2016 geopend voor nieuwe aanvragen. Er is € 13.000.000,- beschikbaar gesteld voor het tijdvak en volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De Breed & Partners kan het hele subsidietraject voor u verzorgen.

Meer weten over de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid?
Ga naar de ESF pagina of download hier de Factsheet.